Aanmelden

VERWIJZING

U kunt zich bij een logopedist aanmelden op verwijzing van een arts, specialist of orthodontist. De verwijzing (machtiging) wordt door de arts/tandarts schriftelijk afgegeven. Neemt u deze mee tijdens de eerste afspraak? Dit voorkomt dat de kosten voor u zijn.

De basisverzekering vergoedt zowel logopedisch onderzoek, behandeling als individuele stottertherapie. Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt.

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID LOGOPEDIE (DTL)

DTL is een initiatief van de Minister van VWS, waarbij patiënten zonder verwijzing van een arts of specialist direct naar de logopedist kunnen. Deze verricht een screening waarin wordt bepaald of de patiënt in behandeling kan worden genomen, of dat alsnog eerst een arts moet worden geconsulteerd. De logopedisten in deze praktijk zijn hiervoor opgeleid.

LET OP: DTL wordt niet door iedere zorgverzekering vergoed!! Controleer vooraf uw verzekeringspolis

U kunt bij twijfel nog steeds gewoon bij de huisarts, tandarts of specialist vooraf om een verwijsbriefje of machtiging vragen.

Afspraak Maken

Wanneer u wordt verwezen voor logopedie, of u meent in aanmerking te komen voor DTL, dan kunt u telefonisch een eerste afspraak maken (013 – 467 92 66). Geef als u een afspraak maakt duidelijk aan of u van DTL gebruik wenst te maken.

Als we met een behandeling bezig zijn in de praktijk of bij iemand thuis, dan is het niet altijd mogelijk om gelijk de telefoon te beantwoorden. In dat geval wordt u verbonden met mijn antwoordapparaat. Aarzelt u vooral niet het antwoordapparaat in te spreken, dan heeft u de garantie dat u bij eerste gelegenheid door de logopediste wordt teruggebeld.

U kunt ook een e-mail zenden aan logopedievangogh@home.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is het wettelijk verplicht dat uw identiteit of dat van uw kind aan de hand van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) door ons wordt vastgesteld. Ook uw kind dient dus (vanaf de geboorte) over een identiteitsbewijs te beschikken! Zie voor meer informatie de website van de overheid. Neem dus altijd bij uw eerste bezoek het identiteitsbewijs mee om te voorkomen dat u de rekening zelf moet betalen!!!

Behandelovereenkomst

De huidige wetgeving vereist dat bij aanvang van logopedie een behandelovereenkomst door zowel de therapeut als de patiënt wordt ondertekend. Deze wordt tijdens het eerste consult met u besproken.