Algemeen

Logopedische behandeling

Na onderzoek wordt, indien nodig, een behandeling voorgesteld. Deze behandeling kan bestaan uit:

  • een eenmalig advies met eventueel een nieuw (herhalings) onderzoek na enkele maanden, om te bepalen of het probleem zich oplost;
  • verschillende behandelsessies, waarbij de ouders vaardigheden worden aangeleerd waarmee zij de spraak/taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren;
  • de daadwerkelijke behandeling van het kind of de volwassene.

Behandeling gebeurt meestal met een frequentie van 1 tot 2 maal per week. Wanneer het voor de patiënt om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan de verwijzend arts “behandeling aan huis” voorschrijven. De logopedist krijgt dan van de zorgverzekeraar toestemming om de patiënt in de thuissituatie te behandelen.

Een behandeling stottertherapie gebeurt doorgaans met een frequentie van 1 maal 60 minuten per week.

Een groot deel van de voorkomende spraak- en taalproblemen komen voor bij kinderen jonger dan 6 jaar. Een kind is vrijwel nooit te jong voor logopedie. Wel zal de behandeling van een 2-jarige meer bestaan uit adviezen aan de ouders, terwijl een 4-jarige al echte ‘oefeningen’ krijgt. Logopedie bij peuters / kleuters gebeurt altijd spelenderwijs. Het kind speelt en oefent tegelijkertijd. De ouders zijn bij de behandeling aanwezig.

Een probleem in het spreken wordt niet met één of twee behandelingen per week verholpen. De patiënt en/of ouders krijgen adviezen, opdrachten en huiswerk mee. Alleen door inzet van patiënt en/of omgeving zal een probleem uiteindelijk verholpen kunnen worden.