Vergoeding

Tarieven Zorgverzekering

De tarieven voor logopedische behandeling worden niet langer vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waardoor het nu aan de logopedist is om de tarieven van de diensten te bepalen. Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract, zodat wij het tarief hanteren dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen (dit verschilt per zorgverzekeraar). In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg uit de basisverzekering.

Tarieven Overig

Wanneer de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt, dan worden de volgende tarieven bij u in rekening gebracht (informeer bij de logopedist naar de voor u geldende voorwaarden):

Reguliere individuele behandeling € 42,00
Reguliere individuele behandeling inclusief uittoeslag € 65,00
Eenmalig logopedisch onderzoek € 84,00
Telefonische zitting € 21,00
 
 
Inhoudelijk overleg met derden in de praktijk (inclusief voorbereiding) € 105,00
Inhoudelijk overleg met derden op locatie (inclusief voorbereiding en uittoeslag) € 128,00
Onderzoeks-/behandelverslag aan derden: per 30 minuten € 42,00
Logopedisch verslag voor indicatiestelling Cluster 2 € 168,00
Het tarief voor het inhoudelijk overleg met derden en verslaggeving aan derden (niet zijnde de verwijzer), wordt in rekening gebracht bij de aanvrager (niet bij de zorgverzekeraar).
 
 
Screening bij directe toegang (inclusief administratiekosten) € 23,00
Verzuimnota (tarief bij te laat of niet afmelden) € 42,00