Het onderzoek

Logopedisch onderzoek kan op verwijzing van uw huisarts of specialist (ook orthodontist).

Wanneer een arts twijfelt of een logopedist een patiënt kan helpen met een probleem in het spreken/communicatie, wordt steeds vaker doorverwezen voor logopedisch onderzoek. Dit is een goede ontwikkeling. Omdat de ontwikkeling van een kind doorgaat én communicatie hierin een grote rol speelt, kan het langer laten bestaan van een probleem leiden tot een steeds groter wordend probleem.

Een onderzoek bij een logopedist kan bestaan uit:

Testafnames
Dit is meestal het geval bij kinderen met een taal- of spraakontwikkelingsprobleem of bij volwassenen met een probleem in het spreken ontstaan na een beroerte. Bij peuters/kleuters gebeurt een test spelenderwijs. Bij een test worden de mogelijkheden van het kind vergeleken met de mogelijkheden van de grote groep kinderen van dezelfde leeftijd. Een test is vergelijkbaar met een meetlat. De taal/spraakmogelijkheden worden ‘gemeten’.

Metingen
Bij stemklachten worden de mogelijkheden van de stem gemeten (hoe hard is het stemgeluid dat iemand kan produceren, hoe groot is de omvang van de stem, hoe lang kan iemand op een bepaalde luidheid spreken …) Daarnaast wordt nagegaan hoe het stemgeluid wordt geproduceerd (gebruikt iemand een te hoge stem bij het spreken, spant iemand de halsspieren te veel aan tijdens het spreken, wordt de adem niet goed verdeeld tijdens het spreken …). Bij stemklachten is vaak onderzoek van een KNO-arts nodig om een afwijking aan de stembanden uit te sluiten.

Geluids- en/of video-opnames
Om een probleem te kunnen onderzoeken, is het soms nodig om een opname te maken van de persoon. Omdat stemklachten gedurende de behandeling geleidelijk verbeteren, is een geluidsopname waardevol in de beoordeling van de aanwezige vooruitgang. Het voordeel van een geluids- en/of video-opname is dat de logopedist de spraak verschillende malen kan beluisteren.

Vragenlijsten
Ouders kennen hun eigen kind het best. Een belangrijk onderdeel van het logopedisch onderzoek wordt gevormd door de informatie die de ouders geven.

Kinderen verblijven heel wat uren per week op school, waardoor informatie van de leerkracht voor het verkrijgen van een goed beeld van de klacht van het kind onontbeerlijk is.

Screening DTL

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?
Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogenaamde DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent: heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem?

Of een behandeling door de logopedist gestart kan worden, hangt van meerdere factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die eerst zouden moeten worden behandeld. Als het niet een zuiver logopedisch probleem is, dan geeft de logopedist u het advies om alsnog eerst naar de huisarts te gaan.

Welke vragen kunt u verwachten?
Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen stellen over uw klacht. Vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht) in mond, keel of oor. Ook wordt er gekeken naar de slikfunctie.

De soort vragen zijn afhankelijk van uw klacht. Hiermee stelt de logopedist vast of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst naar uw huisarts moet.